Datacenter bouwen

Uw eigen serverruimte op maat

Uw eigen datacenter stap 2: Datacenter bouwen

De design- en engineeringfase is afgerond en verwerkt in het Programma van Eisen. Het benodigde budget is goedgekeurd en vrijgegeven. Uw organisatie heeft het startsein voor de fysieke bouw van het datacenter gegeven. 

U ontwikkelt uw datacenter in 3 logische stappen:

 

  • Stap 1  – Design-Engineering-Budgettering-Programma van Eisen
  • Stap 2 – Bouwen-Projectmanagement-Commissioning & Test
  • Stap 3 – Onderhoud & Beheer

Los van de gedegen voorbereiding, bepaalt de uitvoering de kwaliteit. Dan wordt duidelijk of  de geïnstalleerde installaties goed werken, zowel solitair als integraal. Werkt de geïnstalleerde koelinstallatie nog steeds wanneer er een netspanningsuitval is geweest? Komen alarmmeldingen op het juiste adres en komen ze überhaupt binnen? Hoe houdt u het overzicht tijdens de bouwfase van het datacenter? Hoe blijft u tijdens het datacenter bouwen op de hoogte over de voortgang zodat u uw organisatie frequent kunt informeren?

\

Projectmanagement

Wij zorgen voor overleg en een aanspreekpunt tijdens het hele project.

J

Commissioning

Wij controleren alles wat we hebben geplaatst zeer grondig.

Z

Test

We testen alle componenten apart en integraal met de ketentest.

Datacenter bouwen

Het datacenter bouwen gaat van start en de kick-off staat gepland. Tijdens de eerste meting verifiëren we de scope van het project, benoemen de wederzijdse deelnemers van het projectteam en maken we duidelijke afspraken over de communicatie.

Voor de fysieke start van het datacenter bouwen is het voor iedereen duidelijk hoe de voorlopige planning eruit ziet. We willen uw dagelijkse operatie zo min mogelijk storen en houden ons daarom tijdens het datacenter bouwen strikt aan uw huisregels.

Projectmanagement

Onze projectleider zorgt voor de dagelijkse begeleiding van de bouw. Hij stuurt de betrokken medewerkers aan en controleert de kwaliteit van het geleverde werk. Zijn er knelpunten, dan pleegt hij direct overleg met de betrokkenen om tot een oplossing te komen. Zo kan de bouw van uw datacenter soepel verlopen en leveren we binnen planning en budget op. 

Overleg

De projectleider zorgt voor frequent gepland overleg. Tijdens het overleg bespreekt hij punten van aandacht en evalueert de planning, zodat u een actueel overzicht houdt. Van het overleg stelt de projectleider een bouwverslag op. Zo blijven de deelnemers  op de hoogte van de aandachtspunten en de afspraken die zijn gemaakt.

Aanspreekpunt

Gedurende het hele project is de projectleider van IT bases uw aanspreekpunt. U kunt bij hem terecht met al uw vragen en opmerkingen over het datacenter bouwen. Regelmatig praat hij u bij over de voortgang. Wilt u iets aanpassen aan het datacenter, dan neemt hij de tijd om de wijziging samen door te spreken. Is de wijziging mogelijk? Wat is de impact op het lopende project? Vraagt het een extra investering?

Commissioning

Zijn de verschillende installaties in het datacenter naar tevredenheid aangebracht, dan nemen we ze in bedrijf en testen ze uitvoerig. We gebruiken onze checklist zodat we niets vergeten. Daarbij controleren we de instellingen van de apparatuur, beproeven we de werking (inclusief het worst case scenario) en checken we of de meldingen, waaronder alarmen, op de juiste wijze binnenkomen.

Test

We testen niet alleen solitair maar ook integraal met de ketentest. Nadat we de UPS bijvoorbeeld hebben beproefd, geeft dat nog geen zekerheid of die ook werkelijk functioneert bij een netspanningsuitval of een omschakeling naar het NSA. Wij garanderen de werking en dus willen we elk risico op falen van uw datacenter uitsluiten.

Oplevering

Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, we zeker weten dat alles 100% werkt en de ruimte is schoongemaakt, is het datacenter gereed om op te leveren.

Samen stellen we vast of de bouw van het datacenter voldoet aan wat we met elkaar hebben afgesproken. Als leidraad tijdens dit proces gebruiken we het Proces-verbaal van Oplevering. In dit document staan alle leveringen en werkzaamheden beschreven. Zijn er toch nog restpunten, dan maken we hier in het document melding van en geven we aan wanneer we dit kunnen herstellen.

Als laatste leveren we een complete set documentatie. Naast de fabriekshandleidingen bestaat deze set uit verkorte gebruikersinstructies zodat u deze altijd kunt raadplegen.

“Wow, gewoon wow, en meer goede bedoelingen. Wow, gewoon wow, en meer goede bedoelingen. Wow, gewoon wow, en meer goede bedoelingen. Wow, gewoon wow, en meer goede bedoelingen. Wow, gewoon wow, en meer goede bedoelingen.”
Piet Schrijver

Functieomschrijving, Bedrijfsnaam

Bel ons nu en ga het gesprek aan

Wilt u vrijblijvend kennismaken en weten wat we voor u kunnen doen? We leggen u graag in een persoonlijk gesprek uit hoe we in uw specifieke situatie kunnen bijdragen aan 24/7 uptime.

Bel ons nu.

+31 85 210 71 61

We testen niet alleen solitair maar ook integraal met de ketentest.